Ostatnia aktualizacja strony: 14.05.2019, 13:23

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Piątek, 08 stycznia 2016

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonywalności i wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Środowisko i Zasoby/Działanie 4.3.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2016
Data modyfikacji : 08.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Galeria Sztuki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Kawczyński
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Kawczyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Kawczyński
©-2020 Galeria Sztuki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL